Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Hội nghị - Hội thảo “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia”

21/07/2020 08:10:44 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Cục Di sản văn hóa đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia”.

Toàn cảnh Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị - Hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo Cục Di sản văn hóa; các chuyên gia đầu ngành trong công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao của 25 tỉnh thành phía Bắc.

Việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo nhằm đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, qua đó góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc trong xã hội đương đại, hướng tới sự phát triển bền vững. Đồng thời thông qua các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị - Hội thảo đã giúp cho các địa phương tìm ra các giải pháp về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, qua đó góp phần đưa những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của từng dân tộc vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h