Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái

03/07/2020 04:06:42 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao do ngành được phân công theo dõi, phụ trách đối với xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Hoạt động giao lưu bóng chuyền hơi tại xã Tuy Lộc

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm 05 nhóm tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa phụ trách  tiêu chí 3.3 với nội dung: Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 50% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia. Mỗi thôn, bản có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Qua kiểm tra, 100% xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu đã xây dựng được câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đặc thù phù hợp tại địa phương để thu hút người dân tham gia tập luyện, sinh hoạt, giao lưu và thi đấu. 100% các thôn trên địa bàn xã đã xây dựng được câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác thu hút từ 50% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn tham gia, hoạt động thường xuyên để phát huy hiệu quả.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét, đánh giá về tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 3.3) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu đáp ứng yêu cầu theo các quy định và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị lãnh đạo xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu hoàn thiện hồ sơ báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh để thành lập Hội đồng thẩm định công nhận xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo, xã Âu Lâu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h