Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn

03/07/2020 04:06:58 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 01/7/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành được phân công theo dõi, phụ trách đối với xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn.

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa phụ trách 02 tiêu chí: Tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa).

Về tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa): Xã Đồng Khê đã xây dựng Hội trường đa năng với tổng diện tích đất quy hoạch là 300m2, có sức chứa trên 180 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị như: bàn, ghế, loa đài, phông cờ, bục, tượng Bác; xã có khu thể thao với tổng diện tích đất quy hoạch là 4.000m2, có sân bóng đá, rãnh thoát nước đảm bảo phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của xã; xã có 10/10 thôn có nhà văn hóa đảm bảo từ 80 chỗ ngồi trở lên, có sân tập thể thao đơn giản đảm bảo từ 200m2 trở lên.

Về tiêu chí số 16 (văn hóa): Trong những năm qua thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng bình xét thôn văn hóa trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong năm 2019, xã Đồng Khê có 10/10 thôn được Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện công nhận thôn văn hóa, đạt 100%. Năm 2020,  xã Đồng Khê có 10/10 thôn đăng ký danh hiệu Thôn văn hóa, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá dự kiến 10/10 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, đạt 100%.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Liệu – Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét, đánh giá về tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa) của xã Đồng Khê cơ bản đáp ứng yêu cầu theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí đề nghị lãnh đạo xã Đồng Khê trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục: Bổ sung biển tên Nhà văn hóa xã, thay mới hệ thống âm thanh trong nhà văn hóa xã; kẻ sân, kè rãnh thoát nước, vệ sinh khu vực đường vào khu thể thao xã… để các tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới đảm bảo các quy định theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.  

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h