Tin Hoạt động >> Phong trào "TDĐKXDĐSVH" - Gia đình

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở năm 2020

22/06/2020 03:44:08 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Từ ngày 17/6 đến ngày 19/6/2020, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở năm 2020.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của hơn 100 học viên là cán bộ Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện; cán bộ văn hoá xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, bản, tổ dân phố và người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Tại chương trình Hội nghị tập huấn, các học viên được truyền đạt các nội dung: Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2020; hướng dẫn các nội dung thực hiện Cuộc Vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình; hướng dẫn xây dựng đội văn nghệ quần chúng; tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa; công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các hoạt động lễ hội; xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình…

Kết thúc Hội nghị tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", công tác gia đình; vận động người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại cơ sở… đồng thời, thông qua Hội nghị tập huấn giúp các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nhằm đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h