Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn

26/05/2020 08:43:14 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, ngày 20/5/2020 Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-VHTTDL về việc thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, trong đó trọng tâm là hoạt động bơi, lặn.

Đoàn kiểm tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bơi, lặn trên địa bàn huyện Yên Bình

Với mục đích tăng cường tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao; cũng qua công tác kiểm tra chấn chỉnh kịp thời các sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức kinh doanh, đảm bảo các điều kiện an toàn để nhân dân tham gia tập luyện, nhằm giảm thiểu tối đa các vụ đuối nước xảy ra.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Đợt 1 tại các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở hoạt động kinh doanh bơi, lặn đều có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện để tổ chức kinh doanh. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các cơ sở tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn về cứu đuối, bổ sung thêm phao và sào cứu hộ, các biển chỉ dẫn và biển cảnh báo độ sâu theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao đợt 2 tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn cho người tham gia tập luyện.

Duy Cương - Thanh tra Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h