Thể thao >> Thể thao

Phát huy vai trò Quản lý nhà nước về TDTT đạt hiệu quả trong năm 2023

20/02/2024 09:14:08 Xem cỡ chữ Google
Năm 2023, cùng với những sự kiện lớn về thể thao diễn ra đạt kết quả cao thì công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng được triển khai đồng bộ, kịp thời, tích cực và đạt hiệu quả cao.

Kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh dịnh vụ thể thao luôn được đảm bảo theo quy định

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, ngay từ đầu năm Sở Văn hóa và Thể thao đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác Thể dục thể thao. Chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề án, chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự nghiệp Thể dục thể thao nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Thể dục thể thao trong đời sống xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển thể lực, cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, cho đến nay tỷ lệ tham gia tập luyện thể thao thường xuyên trên toàn tỉnh đạt 43% tỷ lệ dân số toàn tỉnh.

Các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao về Thể dục thể thao trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt đã phối hợp với Sở Tài chính, nghiên cứu tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX ban hành Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái; trong năm phối hợp với các địa phương thẩm định và cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho 29 cơ sở hộ kinh doanh, đảm bảo việc hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về Thể dục thể thao cũng được triển khai hiệu quả, Liên đoàn Thể thao của tỉnh hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và xu hướng phát triển chung của Thể thao Yên Bái, trong năm đã phối hợp tổ chức thành công 05 giải thể thao của Liên đoàn, tạo cơ hội giao lưu, học tập cho các vận động viên của hàng trăm Câu lạc bộ thể thao của tỉnh.

Bên cạnh với công tác quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Thể dục thể thao cũng được quan tâm, chú trọng, trong năm đã tổ chức 02 Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn dành cho các công chức, viên chức, cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở cơ sở đã được tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào, tổ chức bộ máy và điều hành các hoạt động Thể dục thể thao. Do vậy hiệu quả công tác quản lý nhà nước từng bước được nâng lên, đúng quy định hiện hành.

Công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố trong năm vừa qua cũng đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, các sự kiện, các hoạt động tập luyện, thi đấu Thể dục thể thao được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao tại các địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các hoạt động bảo đảm theo quy định, hướng dẫn của các cấp. Việc quản lý các Hội, các Câu lạc bộ Thể dục thể thao hoạt động, tích cực vận động, thành lập mới các Câu lạc bộ Thể dục thể thao ở nhiều bộ môn khác nhau để các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên. Việc khai thác, sử dụng các thiết chế về Thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở đã đi vào nề nếp, đúng mục đích trong đó có sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc bảo vệ, bảo dưỡng và duy trì hoạt động.

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động trên theo quy định của nhà nước, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được duy trì thường xuyên nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong Thể thao, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Nhìn chung các hoạt động tập luyện, thi đấu, các hoạt động kinh doanh dịch vụ Thể dục thể thao ở từng địa phương cơ bản đã bảo đảm thực hiện theo quy định,nhiều tổ chức, cá nhân đã đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao cho phép tự tổ chức các sự kiện thể thao đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao, góp phần làm phong phú đời sống cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời tăng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực xong ở một số địa phương công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao vẫn chưa đạt được hiệu tối đa do lực lượng cán bộ được đào tạo cơ bản về Thể dục thể thao ở cơ sở còn mỏng, do thiếu biên chế tuyển dụng, phải làm kiêm nhiệm trong điều kiện địa bàn rộng, loại hình hoạt động đa dạng. Đây là một trong những khó khăn mà ngành cùng các địa phương đang từng bước khắc phục để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý về thể dục thể thao trong những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh:

Việc quản lý hoạt động các tổ chức hội nghề nghiệp luôn đạt hiệu quả cao
Đông đảo học viên đến từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về TDTT
Công Phương – QL TDTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h