Xã hội >> Phong trào "TDĐKXDĐSVH" - Gia đình

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

29/02/2024 09:22:42 Xem cỡ chữ Google
Ngày 27/02/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Văn bản số 261/VHTTDL-NSVH về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Lễ hội Cầu mùa tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn

Thực hiện Công văn số 683/BVHTTDL-VP ngày 23/02/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…; không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:

Tham mưu cho chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của tỉnh; bảo đảm các hoạt động khai hội, lễ hội truyền thống sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức an toàn, văn minh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của Nhân dân khi tham gia lễ hội nhằm chấn chỉnh các hiện tượng: Xóc thẻ, bán lộc trá hình dưới hình thức xin lộc đầu năm; chèo kéo khách tham quan; thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu dịch vụ…

Phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h