Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

01/03/2024 03:49:42 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết rất quan trọng với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Thực hiện Công văn số 1822-CV/TU ngày 27/02/2024 của Tỉnh ủy về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhằm tuyên truyền, giáo dục thông điệp bài viết về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai rò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua. Ban Biên tập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau: 

 

 

BBT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h