Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số năm 2022

27/07/2022 04:38:04 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-VHTTDL, ngày 29/3/2022 về thực hiện chuyển đổi số năm 2022, ngày 22/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số năm 2022 tại Sở VHTTDL

Hội nghị tập huấn thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu trực tiếp tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kết nối trực tuyến với 5 đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Chuyển đổi số là một chủ trương lớn đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đang được Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Yên Bái rất quan tâm. Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thành lập Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, các đơn vị đã thành lập các câu lạc bộ chuyển đổi số. Điều đó cho thấy, chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết cần phải triển khai trong giai đoạn hiện nay.Việc chuyển đổi số liên quan đến sự thay đổi thói quen, phương thức làm việc, do vậy, cần sự đồng lòng, thống nhất về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là công chức, viên chức trong toàn Ngành”.

Tại Hội nghị tập huấn, các báo cáo viên của Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái đã trình bày 02 chuyên đề: (1) Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; An toàn thông tin trong chuyển đổi số; (2) Một số nội dung chuyển đổi số đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, bên cạnh đó cũng truyền đạt một số nội dung trong Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh trong năm 2022, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm để công chức, viên chức của Sở có cái nhìn tổng quan về chủ trương, chính sách trong công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Hội nghị tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Qua tập huấn, giúp cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thức đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được các việc phải làm khi thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh và của Ngành, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h