Tin Hoạt động >> Văn hóa

Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

04/04/2022 04:54:00 Xem cỡ chữ Google
Sáng 29/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Quang cảnh cuộc họp

Việc xây dựng dự thảo Chỉ thị nhằm nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp để đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong phục vụ, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi, qua đó góp phần vào sự phát triển nhân cách, hình thành tri thức cho lớp trẻ, chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Tổ trưởng Tổ soạn thảo chủ trì cuộc họp.

Nội dung của Chỉ thị sẽ tập trung vào các vấn đề: Thư viện trường học và thư viện công cộng với vai trò chủ thể trực tiếp triển khai các hoạt động phục vụ và phát triển kỹ năng thông tin cho thiếu nhi; Xây dựng môi trường thư viện, không gian đọc phù hợp với thiếu nhi; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình nghiệp vụ thư viện tạo điều kiện thuận tiện nhất cho thiếu nhi tiếp cận thông tin, thư viện; Đổi mới hoạt động thư viện thông qua việc đa dạng hóa các hoạt động và dịch vụ thư viện tại thư viện, ngoài thư viện và trên không gian mạng; Tăng cường giáo dục kỹ năng và phương pháp đọc sách cho thiếu nhi bằng việc gắn kết hoạt động đọc sách với hoạt động học tập; Tăng cường sự tham gia của thiếu nhi trong các hoạt động khuyến đọc và sự tham gia của gia đình, trường, lớp, cá nhân và tổ chức liên quan vào việc hình thành và duy trì thói quen đọc sách cho thiếu nhi.

Chỉ thị cũng bước đầu xác định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị như: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Đề cương chi tiết Chỉ thị. Ngoài việc trao đổi về nội dung, cấu trúc các đề mục trong đề cương, các thành viên cũng nhận định, việc xây dựng Chỉ thị này có vai trò rất quan trọng, vì vậy cần phải tập trung tối đa nguồn lực trong quá trình triển khai để bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, hiệu quả và chất lượng.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, ông Phạm Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Tổ trưởng Tổ soạn thảo đề nghị các thành viên Tổ soạn thảo cần nỗ lực cao, tập trung nghiên cứu để nhanh chóng hoàn hiện dự thảo Đề cương chi tiết Chỉ thị, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Theo Kế hoạch, tháng 8 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị trên./.

QLVH (Theo: https://bvhttdl.gov.vn/)

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h