Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

09 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

28/02/2022 09:00:54 Xem cỡ chữ Google
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo Quyết định có 09 tiêu chí đánh giá, công nhận phường, thị trấn; quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh như sau:

Ảnh minh hoạ

09 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg quy định 09 tiêu chí đánh giá và điều kiện xét công nhận phường, thị trấn; quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh bao gồm:

- Tiêu chí 1: Quy hoạch đô thị. 

- Tiêu chí 2: Giao thông đô thị.

- Tiêu chí 3: Môi trường và an toàn thực phẩm đô thị.

- Tiêu chí 4: An ninh, trật tự đô thị.

- Tiêu chí 5: Thông tin, truyền thông đô thị.

- Tiêu chí 6: Việc làm, thu nhập bình quân, hộ nghèo ở đô thị.

- Tiêu chí 7: Văn hóa, thể thao đô thị.

- Tiêu chí 8: Y tế, giáo dục đô thị.

- Tiêu chí 9: Hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

(Nội dung chi tiết đánh giá tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh tại Phụ lục I và tiêu chí quận, thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh tại Phụ lục II của Quyết định số  04/2022/QĐ-TTg).

Điều kiện xét công nhận và công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh

- Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đạt 09/09 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh.

- Thời gian đăng ký: 

+ 02 năm, đối với công nhận lần đầu.

+ 05 năm, đối với công nhận lại. 

- Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Điều kiện xét công nhận và công nhận lại quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh

-  Có đăng ký quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Đạt 09/09 tiêu chí đánh giá, công nhận đô thị văn minh.

- Thời gian đăng ký: 

+ 02 năm, đối với công nhận lần đầu; 

+ 05 năm, đối với công nhận lại. 

- Có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn nông thôn mới. 

Quyết định 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ 15/4/2022; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 04/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h