Du lịch >> Văn hóa

Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

01/09/2017 03:30:14 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2017, tại thành phố Yên Bái, Ban vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự đại hội có các đồng chí: Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 56 hội viên của Hiệp hội là những cá nhân, tổ chức kinh doanh đang hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố Quyết định số 227 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Yên Bái; kết quả vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái.

Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Du lịch Yên Bái đã thông qua dự thảo Điều lệ Hiệp hội, tập trung thảo luận xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, Hiệp hội sẽ tập trung phát triển các dịch vụ du lịch, tham gia đầu tư phát triển các dịch vụ về lữ hành, vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí, thông tin, hướng dẫn và những dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch tại các vùng du lịch trọng điểm. Xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Yên Bái: du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - tâm linh và du lịchkhám phá trải nghiệm và nghỉ dưỡng tạo điểm đến thân thiện, hấp dẫn; phấn đấu hết năm 2022 có trên 100 tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tham gia vào Hiệp hội; xây dựng Chương trình hoạt động của Hiệp hội cụ thể từng năm. Phát huy vai trò của tổ chức Hiệp hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch và là cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý Nhà nước; Xây dựng Quy chế hoạt động của Hiệp hội, quy định chế độ quản lý và thu chi tài chính của Hiệp hội; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát động các đơn vị đầu tư, kinh doanh du lịch là các Hội viên Hiệp hội chú trọng công tác đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch tại 04 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh; Thực hiện liên kết phối hợp đào tạo, đào tạo lại nghề du lịch giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh với các đơn vị đào tạo, tranh thủ mọi nguồn lực của các ban, ngành của tỉnh, các tổ chức trong nước và quốc tế để tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp của Hiệp hội …

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, du lịch Yên Bái có nhiều tiềm năng, lợi thế song cũng có không ít khó khăn, hạn chế đó là: Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; dịch vụ du lịch còn thiếu, chất lượng chưa cao (nhất là dịch vụ lưu trú), sản phẩm du lịch thiếu đa dạng, hoạt động kinh doanh lữ hành phát triển chậm, chưa xây dựng được và hình thành các tua, tuyến du lịch. Nguyên nhân của những hạn chế trên do Yên Bái là tỉnh miền núi, phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, chất lượng hạ tầng về kinh tế - xã hội còn thấp; hệ thống giao thông kết nối các điểm du lịch chưa thuận lợi; nguồn lực đầu tư phát triển du lịch còn hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực lĩnh vực du lịch còn thấp, thiếu tính chuyên nghiệp. Để du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế quan trọng thì ngoài sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan Nhà nước thì Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái là rất cần thiết, đánh dấu bước phát triển mới của du lịch Yên Bái, là nơi tập hợp liên kết các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng chíbiểu dương những cố gắng, tích cực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban vận động thành lập Hiệp hội du lịch tỉnh Yên Bái với tinh thần trách nhiệm, đã tổ chức vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia Hiệp hội và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội; biểu dương các tổ chức, đơn vị, các cá nhân đã tích cực tham gia là thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái. Đồng chí  đề nghị Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò kiến tạo, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa du lịch tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển trong thời gian tới và những năm tiếp theo. Giao Ban Thường trực, BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụtrọng tâm: Xây dựng Chương trình hoạt động cụ thể từng năm, phát huy vai trò của tổ chức Hiệp hội kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm du lịch; Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thuyết minh viên, những người làm du lịch, cách thức làm du lịch; tổ chức các chương trình tham quan học tập kinh nghiệm mô hình quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Đại hội đã bầu ra 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hiệp hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Thắng - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Đại hội bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái.

Việc thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp du lịch và nguyện vọng của những người công tác và hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025./.

Thanh Hiển – Phòng Quản lý Du lịch

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h