Tin Hoạt động >> Văn hóa

Khối Thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội tỉnh Yên Bái tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

21/01/2022 02:10:57 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, ngày11/01/2022 tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Khối trưởng Khối Thi đua các cơ quan Văn hóa – Xã hội tỉnh năm 2022.

Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội gồm 8 đơn vị là: Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

Năm 2021, Công tác thi đua khen thưởng của Khối đã được triển khai nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Các cơ quan tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, phát động, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua. Tích cực đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua trong thời kỳ mới. Công tác khen thưởng đã thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, phong trào thi đua ở các đơn vị đã thực sự phát huy được hiệu quả. Tiêu biểu phải kể đến các phong trào thi đua như: “Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”, phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Qua kết quả tự chấm điểm của các cơ quan theo thang điểm 1000 thì các cơ quan trong Khối đều đạt từ 968 đến 998 điểm.

Đ/c Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết giao ước thi đua Khối năm 2022.

Năm 2022, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Tăng cường công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác, kiểm tra giám sát phong trào thi đua, chú trọng khen thưởng đúng người, đúng thành tích. Mỗi đơn vị trong Khối xây dựng ít nhất 2 mô hình điển hình tiên tiến. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong Khối. 

            Nhân dịp này, Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội đã suy tôn các đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của UBND tỉnh.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Trưởng khối; Bảo hiểm xã hội tỉnh làm Phó Khối thi đua các cơ quan văn hóa - xã hội tỉnh năm 2022.

Thanh Tình - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h