Tin Hoạt động >> Văn hóa

Ngày 12/1/2022, tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị tổng kết Luật Di sản văn hóa Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/01/2022 10:07:14 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/1/2022, tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị tổng kết Luật Di sản văn hóa Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị

SVHTTDL- Hội nghị đã đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và bất cập cần tháo gỡ...

            Theo đánh giá, từ khi Luật đi vào thực hiện đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; hoạt động bảo tàng; bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu; hợp tác quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

            Hội nghị nêu ra những hạn chế và nguyên nhân; đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập và những nội dung chưa được đề cập đến trong Luật Di sản văn hóa.

 Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu trực tiếp tại Hà Nội về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa và triển khai thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng con người Yên Bái; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển.

Xuất phát từ điều kiện thực tiễn của tỉnh, Yên Bái đã xây dựng một triết lý phát triển riêng theo hướng phát triển “xanh - hài hòa - bản sắc và hạnh phúc”. Qua nhiều nhiệm kỳ kế tiếp nhau, Yên Bái đã có một hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp (bao gồm nhiều nghị quyết, chính sách, đề án, kế hoạch...) với những bước đi, lộ trình, nhiệm vụ rất cụ thể đặt ra cho công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa: Luôn quan tâm ưu tiên việc rà soát, kiểm kê những di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh để đưa vào trong phạm vi quản lý của luật di sản, có căn cứ bảo vệ đất đai khoanh vùng di tích... sắp xếp mức độ ưu tiên để lập hồ sơ đề nghị Bộ VHTTDL công nhận di tích Lịch sử văn hóa quốc gia với những di tích đảm bảo điều kiện công nhận; Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, sưu tầm, thám sát, khai quật phát hiện nhiều di chỉ, di tích, di vật của các thời kỳ lịch sử, với những cứ liệu lịch sử xác đáng, khoa học và logic, góp phần làm rõ hơn các giai đoạn lịch sử, sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử một cách khách quan, toàn diện và trung thực. (toàn tỉnh hiện có 126 di tích được xếp hạng, trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia; 714 di sản, trong đó 04 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia).

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái với vai trò trưởng nhóm cùng các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã hoàn thiện Hồ sơ Nghệ thuật Xoè Thái đệ trình UNESCO ghi danh (tháng 12/2021 Nghệ thuật Xoè Thái chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại); Quan tâm phát hiện, vinh danh các nghệ nhân ưu tú, các nghệ nhân trong lĩnh vực văn hoá phi vật thể. Yên Bái hiện có 15 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, 07 nghệ nhân được tỉnh phong tặng.

Trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải

Với phương châm “biến di sản thành tài sản phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương”, Yên Bái xác định tài nguyên văn hoá cũng là tài nguyên để phát triển du lịch. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tỉnh đã quan tâm ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Vòng Xòe của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Vũ Chiến

Tỉnh đã thường xuyên tổ chức các chương trình, sự kiện giới thiệu văn hóa dân tộc, quảng bá du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế; đưa di sản văn hóa phi vật thể vào các chương trình ngoại khoá, chương trình giáo dục địa phương tại các cơ sở giáo dục để khơi dậy niềm tự hào, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng Trường học hạnh phúc (đã có 136/442 trường học XD trường học hạnh phúc).

Với những bước đi và việc làm cụ thể, phù hợp, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt Luật Di sản văn hóa và những văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Khẳng định được vị trí, vai trò của di sản văn hóa trong đời sống xã hội./.

Vân Mai

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h