Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

08/11/2021 04:21:01 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SKHCN ngày 01/10/2021 về việc kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN tỉnh Yên Bái năm 2021, vừa qua Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành viên Đoàn Kiểm tra đang kiểm tra tại Kho lưu trữ của Sở VHTTDL

Nội dung kiểm tra tập trung vào các nội dung: Việc ban hành các văn bản triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; phạm vi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; hoạt động đánh giá nội bộ và hoạt động xem xét của lãnh đạo; việc cập nhật, đăng tải tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 lên Trang thông tin điện tử; việc sử dụng nguồn kinh phí được cấp để duy trì, cải tiến HTQLCL; quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính của Sở.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra trực tiếp các hồ sơ, tài liệu có liên quan và kiểm tra thực tế tại các phòng chuyên môn, bộ phận văn thư, phòng lưu trữ của cơ quan; Đoàn Kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao công tác triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sở đã ban hành đầy đủ tài liệu theo mô hình khung của ISO 9001:2015; xây dựng các quy trình nội bộ để áp dụng thống nhất tại các phòng chuyên môn (quy trình quản lý tài sản; quy trình xét thi đua khen thưởng); xây dựng 127 quy trình giải quyết thủ tục hành chính (đạt 100% số TTHC); tổ chức đánh giá nội bộ và hoạt động xem xét của lãnh đạo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; nguồn kinh phí được cấp đã được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sử dụng theo đúng quy định hiện hành. Các tài liệu được cập nhật, đăng tải đầy đủ trên Trang ISO của tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng lưu ý một số nội dung trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính đó là cập nhật bổ sung thêm mẫu đơn, mẫu tờ khai và phụ lục thành phần hồ sơ cần lưu của mỗi thủ tục hành chính.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã chấm điểm hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đạt 97/100 điểm./.

 

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h