Tin Hoạt động >> Văn hóa

Hội nghị trực tuyến Ký kết và triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC&NLĐ giai đoạn 2021-2026

18/10/2021 02:47:17 Xem cỡ chữ Google
Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC&NLĐ giai đoạn 2016-2021 và ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động CCVC&CNLĐ xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

           Chiều ngày 12/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVC&NLĐ giai đoạn 2016-2021 và ký kết Chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động CCVC&CNLĐ xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Cùng dự có lãnh đạo của các bộ, ngành Trung ương; đại biểu tại 63 điểm cầu các tỉnh.

          Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Lao động tỉnh...

 Trong 05 năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CCVC&CNCLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CCVC&CNCLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Hai bên đã có sự phối hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện, định kỳ kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng các lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động.

Phong trào văn hoá văn nghệ trong CCVC&CNCLĐ những năm qua được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động của tổ chức công đoàn. Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” tạo chuyển biến mạnh, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

 Trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai chương trình phối hợp 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTTDL đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong CCVC&CNCLĐ giai đoạn 2021-2026. Cũng tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của CCVC&CNLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026./.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         

Trịnh Thị Thu Hiền - Thư viện tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h