Tin Hoạt động >> Văn hóa

Yên Bái: Thêm 05 di tích được xếp hạng cấp tỉnh

30/09/2021 11:13:57 Xem cỡ chữ Google
Ngày 27/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với một số di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các di tích được xếp hạng mới gồm:

  1. Di tích đình, đền Âu Lâu, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
  2. Di tích Nhà Tằm, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.
  3. Di tích đình Đồng Bội, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.
  4. Di tích đình Minh Chuẩn, xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên.
  5. Di tích đình Làng Đung, xã An Lạc, huyện Lục Yên.

Theo quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến nay tỉnh Yên Bái đã có 123 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó có 110 cấp tỉnh, 12 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 01 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt./.

 

 

 

 

 

 

Hồng Anh - TTQLDTPTDL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h