Tin Hoạt động >> Thể thao

Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

28/09/2021 08:05:28 Xem cỡ chữ Google
Nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam” trên địa bàn tỉnh.. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025.

Tập luyện thể thao được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ và với nhiều hình thức đa dạng

Với mục đích tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân trong toàn tỉnh duy trì nề nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong kế hoạch cũng đã chỉ rõ những nhiệm vụ quan trọng như:

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình về vai trò, tầm quan trọng của tập luyện thể dục thể thao, coi thể dục thể thao là công cụ hữu hiệu để nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc, chất lượng cuộc sống của nhân dân và đẩy lùi dịch bệnh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân lựa chọn môn thể thao thích hợp, cách thức luyện tập phù hợp để duy trì nề nếp, thói quen tập luyện thể dục thể thao hằng ngày.

Khuyến cáo tập luyện TDTT trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Khuyến cáo tập luyện TDTT trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19

Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đúng cách góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao Tăng cường công tác phổ biến, truyền tải các tài liệu, kiến thức về phương pháp, cách thức, nguyên tắc tập luyện thể dục thể thao đảm bảo vệ sinh, an toàn trong điều kiện bình thường, trong môi trường đặc biệt và trong bối cảnh dịch bệnh. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và dịch Covid-19 trong các hoạt động thể dục thể thao. Phổ biến tài liệu, tranh ảnh, video clip về chuyên môn, kỹ thuật các môn thể thao từ cơ bản đến nâng cao. Hướng dẫn các bài tập phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề, vùng miền, điều kiện thực tiễn và nhu cầu, sở thích của nhân dân để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cho đội ngũ cán bộ thể thao từ cơ sở. Nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định để mọi người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt hiệu quả cao nhất.

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao: Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ hướng dẫn tập luyện và thi đấu các môn thể thao. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao tạo sự đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu tập luyện phù hợp, đảm bảo an toàn cho nhân dân. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ thể dục thể thao, đổi mới cách thức tổ chức nhằm tạo sự đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung và phù hợp với sở thích, nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.Khuyến khích tổ chức tập luyện, thi đấu thể dục thể thao trực tuyến hoặc sử dụng phần mềm các thiết bị điện tử để phổ biến, hướng dẫn tập luyện trên các kênh truyền thông, mạng xã hội, giúp cho nhân dân được tiếp cận đa dạng các loại hình tập luyện một cách nhanh chóng, dễ hiểu, dễ nhớ, đảm bảo an toàn và tập luyện đạt hiệu quả cao nhất.

Lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân như Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030”; Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025”; “Chương trình sức khỏe Việt Nam”; Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các nhiệm vụ phòng, chống bệnh suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, xây dựng và nhân rộng mô hình cá nhân, tập thể, doanh nghiệp điển hình tiên tiến về cách thức tổ chức tập luyện thể dục thể thao khoa học, hiệu quả và thiết thực. Khuyến khích việc đưa kết quả phong trào thể dục thể thao là một trong những tiêu chí thi đua hàng năm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang. Có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về tập luyện, thi đấu các môn thể thao và có nhiều đóng góp để thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển.

Để triển khai thực hiện kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, phối hợp với các các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nội dung trong kế hoạch tổ chức, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh thiếu nhi, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao tại địa phương và triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh./.

Công Phương – QL TDTT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h