Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

21/09/2021 11:03:04 Xem cỡ chữ Google
Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh là cái riêng của mỗi dân tộc. Giữ gìn cái riêng đó là trách nhiệm của mỗi người, trong đó có phần quan trọng của thế hệ trẻ.

Hội đồng đội tỉnh Đoàn Yên Bái trao giải thưởng cho các đội tham gia Cuộc thi “ Thiếu nhi Yên bái với bản sắc văn hóa dân tộc”

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh là cái riêng của mỗi dân tộc. Giữ gìn cái riêng đó là trách nhiệm của mỗi người, trong đó có phần quan trọng của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh hòa nhập vào nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò vị trí của bản sắc văn hóa dân tộc càng được khẳng định hơn nữa và gắn bó mật thiết với trách nhiệm của thế hệ trẻ. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Yên Bái nói riêng và cả nước nói chung trong những năm qua đã và đang phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Thông qua  hai cuộc thi do tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức “Thiếu nhi Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc” và “Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc năm 2021” nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về giá trị, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa truyền thống, khơi dậy ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần củng cố niềm tự hào dân tộc, tích cực quảng bá về giá trị văn hóa của các dân tộc tại địa phương.

        Phần thi thuyết trình tại BảoTàng tỉnh của đôi thi Thị xã Nghĩa Lộ

Với tổng  số 50 bài viết, 37 video clip trong phần thi trực tuyến và 8/9 đội đại diện cho 9/9 huyện thị xã, thành phố tham gia phần thi sân khấu hóa tại BảoTàng tỉnh Yên Bái qua đó. Đã giới thiệu được những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất, con người ở các địa phương trong tỉnh đang sinh sống như: Trang phục, phong tục tập quán trong sinh hoạt, lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề tuyền thống, danh lam thắng cảnh, ẩm thực gắn với đời sống văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái như một bức tranh muôn màu về vẻ đẹp mảnh đất con người Yên Bái.

Cuộc thi thực sự tạo sân chơi bổ ích để các em được tìm hiểu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình nói riêng và các dân tộc trong tỉnh nói chung. Giúp thế hệ trẻ ý thức được vai trò, ý nghĩa của bản sắc dân tộc để nâng cao, gìn giữ những giá trị tốt đẹp. Đồng thời, rèn luyện lối sống, những hành động tích cực, phù hợp với những truyền thống đạo lý tốt đẹp, bảo tồn, phát huy những giá trị riêng đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Hán Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h