Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi: “Đỉnh núi Chư Mom Ray bằng, có công sự, có sân bay Mỹ-nguỵ lát ri cho trực thăng lên xuống thời chiến tranh. Trước đây, trên đỉnh còn có cả xác một chiếc trực thăng rơi. Nhưng cách đây khoảng hơn chục năm, người dân tháo rời thân máy bay cõng về bán sắt vụn hết rồi. Đứng trên đỉnh núi, du khách quốc tế nhập cảnh du lịch với Vietnam visa on arrival có thể rõ mồn một thành phố Kon Tum về đêm”- anh Thuỷ - người từng ngủ lại đêm trên núi kể lại. Đường về du khách đi qua rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá. Núi dốc đứng, du khách vừa bám theo các cành cây vừa tuột dốc. Nói dại, nếu lỡ tay tuột cành cây không biết sẽ lăn bao nhiêu vòng. Rất may, không ai bị lăn xuống núi. Đi hết rừng lá rộng thường xanh là rừng hỗn giao tre nứa-gỗ. Ở hệ sinh thái rừng hỗn giao tre nứa-gỗ, núi tuy ít dốc hơn, nhưng nhiều đoạn, người đi phải cúi gập người qua các khóm tre mới ra khỏi rừng. Chiều muộn, du khách sẽ vào làng Plei Kbầy gặp già làng A Dơn và dân làng. Tuy nhiên, A Dơn và dân làng ở đây không ai biết thác có tên là thác Nàng Tiên tự bao giờ. Bà con chỉ biết cái thác cao của suối Rơ Nâng này là nơi ngự trị của Yàng. Ở đoạn giữa vách đá khu vực thác có cây thuốc quý của Yàng. “Ngày xưa, ở thác có cây thuốc mê hay còn gọi là thuốc bùa. Người nào cúng trâu, dê cho Yàng xin cây thuốc mê đó quệt lên trai thì trai theo, quệt lên gái thì gái theo về làm vợ chồng. Yàng cho vợ chồng ăn ở với nhau đến đầu bạc răng long” - già làng A Dơn kể cho du khách nghe. Chuyện cây thuốc mê, thuốc bùa dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết, tuy nhiên, ở một góc độ nào đó thể hiện khát vọng mong mỏi được chinh phục người mình yêu thương, được thành vợ thành chồng hạnh phúc trăm năm và chính điều này càng thêm hấp dẫn du khách trên hành trình khám phá nét đẹp của thác Nàng Tiên.

Người hỏi: Đi Du Lịch / Địa chỉ: Đi Du Lịch / Ngày hỏi: 27/02/2019

“Đỉnh núi Chư Mom Ray bằng, có công sự, có sân bay Mỹ-nguỵ lát ri cho trực thăng lên xuống thời chiến tranh. Trước đây, trên đỉnh còn có cả xác một chiếc trực thăng rơi. Nhưng cách đây khoảng hơn chục năm, người dân tháo rời thân máy bay cõng về bán sắt vụn hết rồi. Đứng trên đỉnh núi, du khách quốc tế nhập cảnh du lịch với Vietnam visa on arrival có thể rõ mồn một thành phố Kon Tum về đêm”- anh Thuỷ - người từng ngủ lại đêm trên núi kể lại. Đường về du khách đi qua rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá. Núi dốc đứng, du khách vừa bám theo các cành cây vừa tuột dốc. Nói dại, nếu lỡ tay tuột cành cây không biết sẽ lăn bao nhiêu vòng. Rất may, không ai bị lăn xuống núi. Đi hết rừng lá rộng thường xanh là rừng hỗn giao tre nứa-gỗ. Ở hệ sinh thái rừng hỗn giao tre nứa-gỗ, núi tuy ít dốc hơn, nhưng nhiều đoạn, người đi phải cúi gập người qua các khóm tre mới ra khỏi rừng. Chiều muộn, du khách sẽ vào làng Plei Kbầy gặp già làng A Dơn và dân làng. Tuy nhiên, A Dơn và dân làng ở đây không ai biết thác có tên là thác Nàng Tiên tự bao giờ. Bà con chỉ biết cái thác cao của suối Rơ Nâng này là nơi ngự trị của Yàng. Ở đoạn giữa vách đá khu vực thác có cây thuốc quý của Yàng. “Ngày xưa, ở thác có cây thuốc mê hay còn gọi là thuốc bùa. Người nào cúng trâu, dê cho Yàng xin cây thuốc mê đó quệt lên trai thì trai theo, quệt lên gái thì gái theo về làm vợ chồng. Yàng cho vợ chồng ăn ở với nhau đến đầu bạc răng long” - già làng A Dơn kể cho du khách nghe. Chuyện cây thuốc mê, thuốc bùa dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết, tuy nhiên, ở một góc độ nào đó thể hiện khát vọng mong mỏi được chinh phục người mình yêu thương, được thành vợ thành chồng hạnh phúc trăm năm và chính điều này càng thêm hấp dẫn du khách trên hành trình khám phá nét đẹp của thác Nàng Tiên.

Câu trả lời:

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: