Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi: Tôi đam mê leo núi và sáng tác ảnh. Năm nay Yên Bái rất nóng với hoa Chi Pâu màu tím trên đỉnh Tà Chì Nhù ( Trạm Tấu) . Tôi chợt nghĩ bộ ảnh về hoa này sử dụng làm lịc tường, bàn dùng trong quà tặng tết cho các cơ quan và đối tác của Sở mình trong phạm vi tỉnh và tỉnh bạn và các hoạt động văn hóa du lịch khác sẽ mang tính thời sự và quảng bá rất tốt cho du lịch tỉnh nhà.Xin gửi kèm một số ảnh mẫu. Tôi có thể liên hệ với ai để trao đổi không? Xin cảm ơn.

Người hỏi: Trần Văn Sơn / Địa chỉ: Trần Văn Sơn / Ngày hỏi: 19/11/2018

Tôi đam mê leo núi và sáng tác ảnh. Năm nay Yên Bái rất nóng với hoa Chi Pâu màu tím trên đỉnh Tà Chì Nhù ( Trạm Tấu) . Tôi chợt nghĩ bộ ảnh về hoa này sử dụng làm lịc tường, bàn dùng trong quà tặng tết cho các cơ quan và đối tác của Sở mình trong phạm vi tỉnh và tỉnh bạn và các hoạt động văn hóa du lịch khác sẽ mang tính thời sự và quảng bá rất tốt cho du lịch tỉnh nhà.Xin gửi kèm một số ảnh mẫu. Tôi có thể liên hệ với ai để trao đổi không? Xin cảm ơn.

Câu trả lời:

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: