CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Tệp

1

Số 99/KH-VHTTDL

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

28/4/2023

Tải văn bản tại đây

2

Số 100/KH-VHTTDL

Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

28/4/2023

Tải văn bản tại đây

3

Số 107/KH-VHTTDL

Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí tạm thời về thực hiện công dân số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai
đoạn 2023 – 2025

12/5/2023

Tải văn bản tại đây

4   Hướng dẫn sử dựng tủ sách Reavol   Tải văn bản tại đây
5 Số 372/VHTTDL-VP Hướng dẫn Quy định tạm thời việc tiếp
nhận, xử lý thông tin của cá nhân, tổ chức thông
qua hệ thống “Phản ánh góp ý” trên ứng dụng
Công dân số YenBai-S
 
21/3/2023 Tải văn bản tại đây
6 Số 143/QĐ-VHTTDL Quyết định thành lập Ban Giám sát chuyển đổi số Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025
 
15/5/2023 Tải văn bản tại đây

 

 

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h