Họ và Tên: Lê Thị Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc Sở
SĐT: 02163.862.899

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h