Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

THÔNG BÁO Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

THÔNG BÁO Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

13/08/2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VHTTDL ngày 13/3/2020 về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020.

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

03/08/2020

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020)

31/07/2020

Thực hiện nhiệm vụ trong tháng 7/2020 và sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc thực hiện các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), trong các ngày 13/7/2020 và 26/7/2020 Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như lao động, quét dọn khu nghĩa trang Đài tưởng niệm tỉnh Yên Bái và tổ chức lễ dâng hương, thắp nến chi ân các anh hùng liệt sĩ vào tối 26/7/2020.

Hội nghị - Hội thảo “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia”

21/07/2020

SVHTTDL-Vừa qua, tại tỉnh Yên Bái, Cục Di sản văn hóa đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Thực trạng công tác kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

17/07/2020

SVHTTDL-Ngày 15/7/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2020

08/07/2020

SVHTTDL-Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Quy định số 10-QĐ/TU ngày 22/6/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm của Đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h