Tin Hoạt động

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba tỉnh Yên Bái năm 2021

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba tỉnh Yên Bái năm 2021

13/08/2020

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-VHTTDL ngày 13/3/2020 về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021.

THÔNG BÁO Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

THÔNG BÁO Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

13/08/2020

Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VHTTDL ngày 13/3/2020 về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020.

Những hạt giống quý trong vườn hoa đa sắc Văn hóa – nghệ thuật

Những hạt giống quý trong vườn hoa đa sắc Văn hóa – nghệ thuật

12/08/2020

Theo sự chỉ đạo của Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Yên Bái lần thứ XIX; chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Tỉnh (11/04/1900 - 11/04/2020) , 75 năm thành lập Đảng bộ Yên Bái (30/6/1945 – 30/6/2020), với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã triển khai đồng bộ từ khâu xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình nghệ thuật tổ chức biểu diễn tại Lễ mít tinh kỷ niệm và phục vụ cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tổ chức các đợt tuyên truyền, chiếu phim lưu động, tuyên truyền xe loa theo chủ đề của Sở VHTTDL chỉ đạo; thiết kế và thể hiện ma két trang trí, trưng bày gian hàng, in treo pano, khẩu hiệu, phướn, hồng kỳ tại khu vực trung tâm tỉnh, các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã có nhiều tấm gương điển hình luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực lao động sáng tạo nghệ thuật, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành và đơn vị.

Nghĩa Lộ đổi thay từ phong trào xây dựng tổ dân phố, thôn bản văn hóa

Nghĩa Lộ đổi thay từ phong trào xây dựng tổ dân phố, thôn bản văn hóa

12/08/2020

Tinh thần đoàn kết được nhân lên, đời sống kinh tế không ngừng phát triển, nhiều nếp sống văn hóa mới được hình thành là những cảm nhận rõ nét nhất mà phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa mang lại.

Xây dựng khu dân cư văn hóa ở Nghĩa Lộ

Xây dựng khu dân cư văn hóa ở Nghĩa Lộ

23/06/2020

Tinh thần đoàn kết được nhân lên, đời sống kinh tế không ngừng phát triển, nhiều nếp sống văn hóa mới được hình thành là những cảm nhận rõ nét nhất mà phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa mang lại trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Điểm sáng trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/08/2020

SVHTTDL-Thôn Cầu Mơ nằm ở vị trí trung tâm xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; trước năm 1945 đây là một trang trại trồng lúa nước của dòng họ Nguyễn từ vùng Khả Lĩnh vào khai phá, về sau một số hộ chuyển đến cư trú lâu dài, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp tự cung tự cấp, đến năm 1954, thành lập tổ sản xuất, sau đó thành lập thôn và lấy tên thôn Cầu Mơ từ đó đến tháng 12/2018. Từ tháng 01/2019, thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện Yên Bình, Ủy ban nhân dân xã Đại Minh đã thực hiện sáp nhập thôn Cầu Mơ với thôn Cầu 17 thành một thôn và lấy tên gọi là thôn Cầu Mơ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h