Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020

19/02/2020

Thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020 trong đó có nội dung về nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Yên Bái: Nhân rộng việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

17/02/2020

Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020.

Cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

Cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc

11/02/2020

Ngày 05/02/2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công điện số 437/CĐ-BVHTTDL gửi Giám đốc các Sở Du lịch; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Chỉ thị 08/CT-TTg về việc "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"

06/02/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình".

Rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các cơ sở lưu trú có các trường hợp nhập cảnh đến địa bàn tỉnh nghỉ tại cơ sở lưu trú

06/02/2020

Đây là một trong những nhiệm vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc cách ly phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh đến địa bàn tỉnh Yên Bái (kể cả người nước ngoài đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc) được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 197/UBND-VX ngày 05/02/2020.

Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020

05/02/2020

UBND tỉnh Sơn La mới đây đã ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h