Tin Hoạt động >> Thể thao

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với 24 ban, sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang về đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2021-2025

02/04/2021 10:14:06 Xem cỡ chữ Google
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2021); đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch với các ban, sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của tỉnh về đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2016-2020, chiều ngày 24/3/2021 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2021 và tiếp tục ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí lãnh đạo đại diện cho 24 ban, sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc sở và đại diện lãnh đạo 24 ban, sở, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Tại Báo cáo tổng kết đánh giá chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020 trình bày tại hội nghị đã đánh giá cụ thể, chi tiết những kết quả đạt được của việc ký kết chương trình phối hợp được thể hiện rõ ở cách mặt như: “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền vận động; phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; công tác tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và công tác thi đua khen thưởng” đồng thời cũng chỉ ra các khó khăn, tồn tại và hướng khắc phục. Tại hội nghị cũng nhận được rất nhiều ý kiến phát biểu của các đơn vị tham gia góp phần làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như củng cố thêm phương hướng trong thời gian phối hợp tiếp theo. Các ý kiến đóng góp dựa trên mục tiêu chung là thúc đẩy hơn nữa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong đông đảo các tầng lớp cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị đã thống nhất những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau:

1. Ký kết chương trình phối hợp với các sở ban, ngành, đoàn thể để tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2021-2025 để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phấn đấu đến 2025 có 92% số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về văn hoá, cùng với toàn tỉnh đưa số gia đình đạt chuẩn văn hoá lên 85%; số người tập luyện Thể dục thể thao thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ 65-70%, toàn tỉnh đạt 45% vào năm 2025.

3. Vận động mọi nguồn lực xã hội tham gia đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở tất cả các cấp, các ngành, đoàn thể.

4. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch để phát triển lực lượng hướng dẫn viên, cộng tác viên để phát triển phong trào trong các cơ quan, đơn vị.

5. Hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các ngành tổ chức các giải thi đấu truyền thống, Hội diễn, Hội thi, Hội thao theo ngành dọc của các ngành, cơ quan, đơn vị làm phong phú đời sống tinh thần, tạo thêm cơ hội giao lưu, học tập, tích luỹ kinh nghiệm chuyên môn cho công chức, viên chức, người lao động.

6. Tiếp tục quan tâm, đầu tư, trang bị, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất để phục vụ phong trào trong giai đoạn mới.

7. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc phát triển phong trào.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp với Sở VHTTDL trong giai đoạn 2021-2025
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết chương trình phối hợp với Sở VHTTDL trong giai đoạn 2021-2025

 

Công Phương – QL TDTT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h