Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

04/02/2021 04:38:47 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-VHTTDL ngày 29/01/2021 để triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Năm 2020, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện CTHĐ 190 của Tỉnh uỷ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh

Với phương châm hành động “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả” và chủ đề của năm 2021 đã được Tỉnh ủy xác định là: “Khẩn trương cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã xác định 6 nhiệm vụ chung và 27 nhiệm vụ cụ thể, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp, lãnh đạo Sở chỉ đạo và thời gian hoàn thành để các phòng, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ngành VHTTDL xác định một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tuyên truyền, vận động  hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo và thực hiện hiệu quả Kế hoạch nâng cao Chỉ số hạnh phúc của Nhân dân năm 2021 theo Kế hoạch của BanThường vụ Tỉnh uỷ, phấn đấu chỉ số hạnh phúc năm 2021 đạt 57,3%. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, con người, xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống nhằm phát huy các giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc trong tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phấn đấu hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 81%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 68%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 88%; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu đạt 41% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên và phấn đấu đạt 41 huy chương các loại tại các giải thể thao thành tích cao toàn quốc. Tham mưu đăng cai ít nhất 01 giải thể thao thành tích cao.

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch trong năm 2021 của tỉnh (theo hướng trọng tâm xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch). Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động kích cầu du lịch nội địa; đồng thời đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, xúc tiến, quảng bá và xây dựng các chương trình kích cầu thu hút khách quốc tế; phấn đấu năm 2021 đón khoảng 900.000 lượt khách (trong đó có khoảng 150.000 lượt khách quốc tế); tổng doanh thu từ du lịch đạt 625 tỷ đồng./.

 

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h