Tin Hoạt động >> Thể thao

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp cho Hướng dẫn viên Thể dục thể thao cơ cở tỉnh Yên Bái năm 2020

30/11/2020 01:48:35 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022; Nhằm trang bị cho các Hướng dẫn viên Thể dục thể thao ở các xã, phường, thị trấn và cho lực lượng cán bộ làm công tác thể thao tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tại cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp cho Hướng dẫn viên Thể dục thể thao cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2020.

Đ/c Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình Hội nghị

Hội nghị được diễn ra trong 3 ngày từ 25/11/2020 đến ngày 27/11/2020 với sự tham gia của 125 học viên đến từ các sở, ban, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh. Tại hội nghị các học viên đã được trang bị cơ bản các kiến thức về công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao, quy trình cụ thể về việc triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cơ sở.

Các bài giảng trên lớp được sắp xếp khoa học, dễ hiểu giúp các học viên nhanh chóng nắm bắt về các nội dung mà các giảng viên đã truyền đạt tại hội nghị, các nội dung quan trọng về quan điểm đường lối của Đảng và nhà nước về công tác Thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay; Luật Thể dục thể thao sửa đổi, bổ sung; các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp… đây là những kiến thức giúp các học viên khi trở về đơn vị, địa phương kịp thời tham mưu cho lãnh đạo trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao và đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở nhằm phát triển phong trào Thể dục thể thao của đơn vị, địa phương mình. Kết thúc Hội nghị Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành chương trình Hội nghị tập huấn./.

Công Phương – QL TDTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h