Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

22/06/2020 03:29:20 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2011-2020, công tác CCHC của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực; ngành đã chủ động trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới và nâng cao chất lượng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của ngành. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được chú trọng, luôn được đánh giá là đơn vị dẫn đầu về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được thực hiện nghiêm túc, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại tinh gọn hiệu quả, đội ngũ công chức, viên chức được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Công tác cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính tiếp tục được thực hiện theo chủ trương của ngành và của tỉnh. Cơ chế “một cửa”, được thực hiện, phát huy hiệu quả, ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đi lại...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Sở đã biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong ngành và các thành viên trong Ban Chỉ đạo CCHC của Sở đã quyết liệt và nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, đồng chí đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh, triển khai và thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2020-2025.

Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Sở tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể (cơ quan Văn phòng Sở) và 02 cá nhân (đồng chí Lê Tú Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Cán bộ Cơ quan Văn phòng Sở) đã có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h