Tin Hoạt động >> Văn hóa

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và tuyên truyền Luật an ninh mạng.

04/06/2020 01:52:10 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 02 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Yên Bái tổ chức thành công Hội nghị Phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và tuyên truyền Luật an ninh mạng.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Kim Trung Thành -  Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; đồng chí Thượng tá Đỗ Quang Huy - Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái; đồng chí Trung tá Phạm Phú Hà - Phó trưởng công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe báo cáo khảo sát tình hình an ninh trật tự năm 2019, kế hoạch xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2020 và công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” của cơ quan Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đại diện cho 6 phòng, đội chuyên môn cơ quan Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh đã thực hiện ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với các nội dung như: cam kết việc sử dụng, khai thác thông tin trên mạng internet, không truy cập các trang website có nội dung phản động, kích động, văn hóa đồi trụy; quản lý tốt tài sản và trang thiết bị hiện có, không để xảy ra mất mát tài sản Nhà nước cũng như tài sản cá nhân; trong cơ quan không có cán bộ, viên chức sử dụng ma túy, mắc vào các tệ nạn xã hội…

Ký cam kết thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"
 

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thượng tá Kim Trung Thành - Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, đại diện cho Công an tỉnh đã biểu dương công tác chuẩn bị các nội dung tổ chức Hội nghị của đơn vị, đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong giai đoạn hiện nay. Các đồng chí đại diện phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã thông qua những nội dung cơ bản của Luật an ninh mạng và các kỹ năng sử dụng mạng xã hội góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

            Thay mặt cho cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” đã phát biểu thể hiện quyết tâm bằng những việc làm cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của cơ quan, tiếp tục nghiên cứu Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự năm 2020 và Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 30/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020. Mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh ngoài việc nắm rõ nội dung các Chỉ thị, Nghị Quyết, Luật an ninh mạng để thực hiện đồng thời thông qua các hình thức nghệ thuật tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân./.

       TTVHNT

                                                                            

                                                                                

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h