Tin Hoạt động >> Văn hóa

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

12/05/2020 07:22:53 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 08/5/2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Lê Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở điều hành tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hiện nay tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 174 đồng chí trong đó, đảng viên nam là 91 đồng chí chiếm 52,3%, đảng viên nữ là 83 đồng chí chiếm 47,7%, đảng viên chính thức là 164 đồng chí, đảng viên dự bị là 10 đồng chí; trình độ trên đại học là 18 đồng chí, đại học là 138 đồng chí, cao đẳng 09 đồng chí, trung cấp 04 đồng chí; lý luận chính trị cao cấp cử nhân 25 đồng chí, trung cấp 74 đồng chí; đảng viên là dân tộc thiểu số 19 đồng chí. Đảng bộ có 06 Chi bộ trực thuộc (giảm 05 Chi bộ so với nhiệm kỳ 2010-2015); có 01 tổ chức công đoàn với 271 đoàn viên, 01 chi đoàn thanh niên với 100 đoàn viên; 01 tổ chức Hội Cựu chiến binh với 15 hội viên.

BCH Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ luôn thể hiện rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của toàn ngành. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện. Thường xuyên bám sát nghị quyết của cấp trên, đề ra được những chủ trương đúng đắn, hiệu quả góp phần phát triển vững chắc sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh. Tích cực tham mưu cho tỉnh quản lý tốt các hoạt động trên lĩnh vực ngành phụ trách và tham mưu cho tỉnh đăng cai tổ chức nhiều sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch cấp khu vực và toàn quốc thành công tốt đẹp. Công tác quốc phòng - an ninh luôn được quan tâm, củng cố và quán triệt thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, hướng dẫn của ban chỉ đạo các cấp. Hoạt động của các đoàn thể quần chúng thường xuyên được đổi mới, chăm lo xây dựng phong trào, giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hoá. Đảng bộ đã chú trọng công tác xây dựng Đảng và kiểm tra của Đảng; giáo dục, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho đảng viên trong toàn Đảng bộ trở thành những hạt nhân gương mẫu được quần chúng tín nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch phát triển đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn cách mạng mới. Quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc đến toàn thể các bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tại địa phương.

BCH Đảng bộ khóa IX tặng hoa chia tay các đồng chí không tham gia BCH khóa mới

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, dân chủ và thống nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 08 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bầu 03 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở tái đắc cử chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 08 đồng chí (07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết)./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h