Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Nhân rộng việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

17/02/2020 08:41:31 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2020.

Ảnh minh họa/infonet

Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ); thực hiện các đề án về công tác gia đình và PCBLGĐ, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình các cấp; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo về công tác gia đình và PCBLGĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Thánh hành động về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6); Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức các giải thể thao gia đình của tỉnh và tham gia giải thể thao gia đình toàn quốc. Chỉ đạo cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thu thập số liệu về gia đình và PCBLGĐ; ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác số liệu thông tin về gia đình và PCBLGĐ.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về gia đình, PCBLGĐ; biểu dương, nhân rộng các mô hình gia đình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Duy trì và nhân rộng việc triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn toàn tỉnh; hướng dẫn cơ sở bổ sung các tiêu chí vào nội dung hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố.

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cơ sở, trong đó chú trọng các vấn đề về PCBLGĐ. Sao in các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về PCBLGĐ, về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình làm tài liệu tuyên truyền cho cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nhân rộng mô hình câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc và nhóm PCBLGĐ phát triển bền vững"; xây dựng địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; gắn hoạt động công tác gia đình và PCBLGĐ vào thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới.

Việc triển khai công tác gia đình năm 2020 sẽ từng bước ngăn chặn, giảm dần số vụ bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.

Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h