Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025

23/10/2019 10:38:39 Xem cỡ chữ Google
VHTTDL-Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025.

Ngày chạy Olympic là một trong nhiều hoạt động TDTT quần chúng thu hút được đông đảo cán bộ và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia

Với mục tiêu nhằm nâng cao sức khoẻ, thể lực tầm vóc và chất lượng cuộc sống của người dân Yên Bái, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên; tích cực phát triển thể dục thể thao trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp, người cao tuổi, người lao động tại các khu công nghiệp, đáp ứng cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và đất nước; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, sân bãi thể dục thể thao là điều kiện cơ bản đảm bảo cho thể dục thể thao quần chúng phát triển bền vững, phấn đấu các xã, phường, thị trấn, trường học có đủ cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ việc sinh hoạt và tập luyện của học sinh, sinh viên và nhân dân. Trong kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng, hiệu quả để kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025 triển khai rộng khắp tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe tới toàn thể nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Một số chỉ tiêu chủ yếu 

Tiêu chí

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Số người tập luyện TDTT thường xuyên

40%

40,5%

41%

41,5%

42%

42,5%

43%

2. Số gia đình thể thao

24.100

24.300

24.600

24.800

25.000

25.200

25.500

3. Số cộng tác viên TDTT

280

285

290

295

300

305

310

4. Số câu lạc bộ TDTT

510

515

517

519

521

523

525

5. Số Hội thể thao

45

50

54

54

54

54

54

6. Số Liên đoàn thể thao

5

5

6

6

6

6

6

7. Số công trình thể thao

420

422

424

426

428

430

432

8. Số giải thể thao tổ chức hàng năm

18-20

18-20

18-20

18-20

18-20

18-20

18-20

9. Số trường học đảm bảo giáo dục thể chất nội khóa có chất lượng.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10. Số trường thực hiện tập luyện TDTT ngoại khoá.

90%

90,5%

91%

91,5%

92%

92,5%

93%

11. Số chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định.

95%

97,5%

100%

100%

100%

100%

100%

 
Công Phương – QL TDTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h