Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Hội thảo “Đánh giá giá trị Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt”

03/10/2019 10:55:23 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL - Vừa qua, tại Hội trường UBND huyện Mù Cang Chải đã diễn ra Hội thảo “Đánh giá các giá trị Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt”, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các nhà khoa học của Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia; lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử; lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mù Cang Chải và 6 xã có ruộng bậc thang đề nghị lập hồ sơ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2017 với diện tích 330 ha trên địa bàn 3 xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình. Tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, hướng dẫn việc bảo vệ và xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, gắn việc bảo tồn ruộng bậc thang Mù Cang Chải với các hoạt động du lịch, qua đó quảng bá, giới thiệu hình ảnh cảnh đẹp ruộng bậc thang Mù Cang Chải tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 05/6/2019, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND về lập hồ sơ Di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Chính phủ đề nghị xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, tư vấn, đề xuất nhiều biện pháp bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị của Danh thắng ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch. Theo đó, hồ sơ nên nhấn mạnh thêm những giá trị của ruộng bậc thang Mù Cang Chải; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý khu Danh thắng Quốc gia. Đồng thời, có những nghiên cứu, đánh giá việc giữ gìn nguồn nước, áp dụng giống lúa mới; vấn đề bảo vệ môi trường.

Để Di sản phát triển bền vững, địa phương cần quan tâm đến công tác tuyên truyền để giúp người dân hiểu được giá trị của Di sản; việc tái sáng tạo, tạo ra những giá trị gia tăng của di sản cần được vận dụng linh hoạt để bảo vệ, bảo tồn và phát huy di sản đến muôn đời sau; Tỉnh Yên Bái cần có chiến lược về quảng bá, tuyên truyền về giá trị của Di sản. Cùng với đó, hồ sơ phải chỉ ra được những khó khăn và thách thức trong việc bảo vệ Di sản; trình bày được định hướng chiến lược phát triển của tỉnh đối với Di sản cùng với những kế hoạch có liên quan và chương trình bảo tồn Di sản. Cần khẳng định vai trò và sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn di tích danh thắng Ruộng bậc thang.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Văn Tiến cảm ơn những ý kiến đóng góp tích cực cũng như những đề xuất của các nhà khoa học, các chuyên gia trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Đồng chí đề nghị địa phương trong thời gian tới tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, những lợi thế, tiềm năng của danh thắng và thúc đẩy các hoạt động du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mù Cang Chải nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung để từ đó tạo thêm những tiếng nói đồng thuận từ người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia đối với việc lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt./.

Vân Mai

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h