Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

03/10/2019 10:56:35 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL - Ngày 27/9, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Hôi nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm đồng chủ trì Hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí: tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (về văn hóa). Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hóa thuộc Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, việc thực hiện 2 tiêu chí văn hóa trong xây dựng NTM đã góp phần bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, tích cực xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào vùng nông thôn với thành thị. 

Thực hiện tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa): Tính đến tháng 8/2019, cả nước có 7.035/8.982 Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã (đạt 78,3%), trong đó có 5.030/7.035 Trung tâm Văn hóa-Thể thao đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đạt 71,4%). Đối với hoạt động thể dục thể thao, hiện có khoảng trên 70% xã đã dành quỹ đất cho thể dục thể thao.

Thực hiện tiêu chí số 16 (về văn hóa): Phong trào xây dựng làng, thôn, bản văn hóa được các địa phương tiến hành chặt chẽ từ khảo sát thực tế, xây dựng quy ước, hương ước và tổ chức thực hiện…Tính đến nay, đã có 82,3% làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa được công nhận (trong đó có trên 50% làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn mới).

Bà Nguyễn Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen

Về phía tỉnh Yên Bái trong 10 năm thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả nổi bật như: Trong thực hiện tiêu chí số 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) hiện có 109/157 xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hoá thể thao; trong đó 78 trung tâm đạt chuẩn theo quy định; có 1.336/1.364 làng, thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hoá, khu thể thao; trong đó có 846 Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao làng, thôn, bản, tổ dân phố được quản lý và sử dụng có hiệu quả, đây là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp của xã, làng, thôn, bản, tổ dân phố… đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Trong thực hiện tiêu chí số 16 (về văn hóa) năm 2018 toàn tỉnh có 1.315/2.263 làng, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Tính đến 6 tháng đầu năm 2019, tổng số làng, bản, tổ dân phố đăng ký đạt chuẩn văn hóa là 1.022/1.364 làng, bản, tổ dân phố trên địa bàn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh, các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống được quan tâm, bảo tồn và phát huy.

Tiêu biểu trong việc tổ chức, thực hiện tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, nổi bật có gia đình bà Nguyễn Thị Loan, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liên tiếp đồng thời gia đình bà Nguyễn Thị Loan tự nguyện hiến 500m2 đất trồng cây ăn quả để xây dựng nhà văn hóa thôn. 

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Loan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, thực hiện tiêu chí văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM./. 

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h