Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Thêm 03 di tích được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận và cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

24/09/2019 08:26:45 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 28/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1644/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 03 di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn hai huyện Yên Bình và Trấn Yên.

Theo đó, 03 di tích được xếp hạng đợt này, gồm:

1. Di tích Đình Ngòi Cát, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình.

2. Di tích Đình Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên.

3. Di tích Đền Ghềnh Linh, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, Trấn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Cảm Ân,  Kiên Thành, Minh Tiến trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Tính đến tháng 8 năm 2019, tỉnh Yên Bái đã có 108 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng  (trong đó có 13 di tích, danh thắng Quốc gia, 95 di tích, danh thắng cấp tỉnh).

Hồng Anh - TTQLDTPTDL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h