Tin Hoạt động >> Văn hóa

Lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

03/06/2019 10:09:37 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức cuộc họp về việc lập hồ sơ khoa học trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải. Dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành, địa phương có liên quan; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo đó, việc lập hồ sơ khoa học Di tích được triển khai thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1:  Điền dã, điều tra khảo sát, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, thu thập thông tin liên quan đến di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Trong đó tổ chức khảo sát thực trạng, sưu tầm thông tin, tư liệu, dập ký tự, dịch tư liệu, đo đạc đất đai, chụp ảnh, quay phim khảo tả về di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Khảo sát, điền dã trên địa bàn các xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Su Phình, Khau Phạ, Mồ Dề, Lao Chải. Xây dựng lý lịch di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Giai đoạn 2: Hoàn thiện hồ sơ theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Trình Hội đồng Di sản quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thảo và Du lịch thẩm định. Tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thành hồ sơ khoa học sau khi đã được Hội đồng Di sản quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đóng góp và bổ sung. Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định xếp hạng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã cơ bản thống nhất các nội dung theo dự thảo Kế hoạch lập hồ sơ khoa học Di tích, đồng thời thảo luận đề xuất các nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Công tác lập hồ sơ di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải phải đảm bảo tính xác thực, cập nhật toàn diện, khách quan các vấn đề về khả năng tồn tại, mức độ phổ biến, sức sống, những mối đe dọa, áp lực có nguy cơ làm mai một di sản.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉnh sửa nội dung kế hoạch, là chủ đầu tư cùng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ, dự toán kinh phí tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy xin chủ trương thực hiện xong trước ngày 31/5. Về việc xây dựng hồ sơ cần phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, bên cạnh đó trên cơ sở diện tích hồ sơ cũ 330ha, cần xác định rõ vùng trọng điểm, không mở rộng thêm các diện tích ruộng không hiệu quả, đồng thời xác định các mục tiêu để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đẩy mạnh việc khai thác, phát triển du lịch nhưng không phá vỡ cảnh quan di tích.

Đồng chí cũng yêu cầu huyện Mù Cang Chải phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai việc lập hồ sơ theo nhiệm vụ phân công, bảo tồn, phát huy, khai thác, bảo vệ di tích; mở rộng thêm các điểm thăm quan du lịch theo mùa vụ; tổ chức các hoạt động quảng bá đẩy mạnh phát triển du lịch. Tích cực thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong việc khai thác, bảo vệ di tích, phát triển du lịch.

Việc lập hồ sơ khoa học Di tích Quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt nhằm nhận diện, xác định giá trị của di tích Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, trong đời sống cộng đồng dân cư, đặc biệt là đối với dân tộc Mông tỉnh Yên Bái. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về giá trị của di sản văn hóa Ruộng bậc thang Mù Cang Chải và phát huy giá trị di sản, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hồng Hạnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h