Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

03/06/2019 08:19:55 Xem cỡ chữ Google
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái; Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 16/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Theo đó các nội dung tuyên truyền gồm: Tổ chức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị ôn lại thân thế, sự nghiệp và cuộc đời cách mạng của Người, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đối với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể thao; lồng ghép tuyên truyền về chủ đề trên vào nội dung chương trình Hội diễn nghệ thuật quần chúng - Trình diễn trang phục các dân tộc các cấp và xây dựng chương trình cho các đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động đi cơ sở tuyên truyền phục vụ nhân dân.

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 5 đến tháng 9/2019, cao điểm trong Quý III/2019.

Hồng Hạnh

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h