Tin Hoạt động >> Văn hóa

Các hoạt động tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/05/2019 04:28:21 Xem cỡ chữ Google

Ảnh minh họa. Nguồn: Sưu tầm

Ngày 04/5/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-VHTTDL về tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Việc tổ chức các hoạt động này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, từng bước ngăn chặn, hạn chế tối đa các vụ bạo lực gia đình góp phần thay đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ đề của “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019 là “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” với các thông điệp: Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em; bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật; bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình; đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững…

Trong “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019 sẽ tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền xe loa, băng rôn khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ rơi, chiếu phim lưu động, thư viện lưu động, trưng bày triển lãm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Tổ chức tuyên truyền, phát động "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương"; các buổi tọa đàm, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong xây dựng gia đình văn hóa, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, gia đình không có bạo lực… Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài, ảnh, phóng sự trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Yên Bái, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của ngành VHTTDL về phòng, chống bạo lực gia đình…

Các hoạt động tuyên truyền về “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái bắt đầu từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2019./.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h