Tin Hoạt động >> Văn hóa

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

08/05/2019 11:01:10 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/4/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

            Nghị định quy định cụ thể về các chế độ, chính sách để thực hiện quyền của vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của CLB thể thao chuyên nghiệp cũng như điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp.

            * Về chế độ chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên:  Được quy định tại Chương II của       Nghị định bao gồm cá nội dung: Chăm sóc sức khỏe và chữa trị chấn thương, Về chế độ dinh dưỡng đặc thù, bảo đảm học tập văn hóa, chính trị; ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; ưu đãi về học nghề, giải quyết việc làm.

            * Về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của các CLB thể thao chuyên nghiệp: Được quy định tại Chương III của Nghị định,

             - Các Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện:

             + Có bằng tốt nghiệp Đại học TDTT chuyên ngành phù hợp của môn thể thao chuyên nghiệp và hoàn thành chương trình đào tạo HLV chuyên nghiệp của Liên đoàn thể thao quốc gia.

             + Có bằng HLV chuyên nghiệp do Liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp

            + Có bằng HLV chuyên nghiệp của nước ngoài được liên đoàn thể thao châu lục hoặc thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.

            - Các Vận động viên chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều kiện:

            + Có hợp đồng lao động với CLB thể thao chuyên nghiệp.

            + Được liên đoàn thể thao quốc gia công nhân là VĐV chuyên nghiệp. Trường hợp VĐV là người nước ngoài phải có chứng nhận chuyển nhượng thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam phải có chứng nhận chuyển nhượng quốc tế và Giấy phép lao động theo quy định pháp luật về lao động.

           * Về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp: Cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với quy định của các tổ chức thể thao chuyên nghiệp quốc tế.

            Nghị định 36/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 6 năm 2019./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h