Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/04/2019 10:07:36 Xem cỡ chữ Google
Những năm trở lại đây, du lich Yên Bái đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Năm 2018 tỉnh Yên Bái đón 560.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 25.758 lượt, doanh thu từ khách du lịch đạt 333 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, loại hình du lịch mới tại Yên Bái đó là thám hiểm hang động đã thu hút số lượng lớn du khách đến thăm quan và thám hiểm.

Thanh tra sở phối hợp với Phòng VHTT huyện Văn Chấn kiểm tra hoạt động kinh doanh thám hiểm trên địa bàn

Tuy nhiên, cùng với nhiệm vụ phát triển du lịch, việc quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch theo định hướng quy hoạch của tỉnh và vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình tham quan là yêu cầu hàng đầu mà Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Thanh tra sở phối hợp với các phòng chức năng, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh thám hiểm hang động trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo an toàn trong kinh doanh thám hiểm hang động.

Kết quả đã kiểm tra 04 hang động trên địa bàn huyện Lục Yên và huyện Văn Chấn. Nhìn chung các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh hoạt động thám hiểm hang động đã có ý thức trong việc đảm bảo an toàn để phục vụ khách du lịch, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện đúng các quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là các điều kiện, biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch còn thiếu, chưa đảm bảo.

Qua kiểm tra, Thanh tra sở đã yêu cầu các cơ sở tạm dừng việc tổ chức kinh doanh, bổ sung các điều kiện cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an toàn trong kinh doanh thám hiểm hang động quy định tại Điều 9, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 17/3/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Sau khi kiểm tra, rà soát đảm bảo đầy đủ các điều kiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo trên cổng thông tin điện tử, các tổ chức, cá nhân mới được tổ chức kinh doanh.

Duy Cương - Thanh tra Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h