Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

28/04/2019 08:58:52 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị tỉnh; Huyện ủy huyện Yên Bình; UBND xã Báo Đáp huyện Trấn Yên, thư viện tỉnh Yên Bái đã tổ chức trưng bày tài liệu nội dung về biển, đảo Việt Nam.

Thư viện tỉnh trưng bày sách tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức về các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc.

Tại thư viện tỉnh Yên Bái, đơn vị cũng đã tổ chức Trưng bày trực quan tài liệu về biển, đảo gồm các Pa nô khẩu hiệu, các tài liệu về Biển, đảo gồm hơn 200 cuốn sách với các chủ đề: Biển, đảo Việt Nam; Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo tổ quốc; Trường sa Hoàng sa là của Việt Nam; Biển, đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân tộc; Tuổi trẻ với chủ quyền biển, đảo; Quan điểm của nhà nước về biển, đảo Việt Nam; Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc…

Trần Thị Thủy - Thư viện tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h