Tin Hoạt động >> Văn hóa

Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019

25/01/2019 09:32:03 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Phần lớn các lễ hội đều diễn ra trong không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp của lễ hội; tôn vinh công lao của các tiền nhân, nhân vật lịch sử, những người có nhiều đóng góp trong quá trình hình thành phát triển đất nước và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 vẫn còn có những hạn chế như: (1) Vẫn còn để xảy ra những hiện tượng tranh cướp, chen lấn, xô đẩy, giành lộc tại một số lễ hội; (2) hiện tượng đốt đồ mã, vàng mã vẫn còn nhiều tại các di tích, đền, phủ… gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, nguy cơ hỏa hoạn… (3) khai ấn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử, hồ sơ di tích; (4) một số cơ quan còn buông lỏng quản lý, để cán bộ công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật lao động, đi lễ hội trong giờ hành chính; (4) hiện tượng bày và đổi tiền hưởng chênh lệch vẫn diễn ra ở một số di tích; (5) một số lễ hội, di tích vẫn để xảy ra tình trạng bán hàng rong, ăn xin gây ảnh hưởng đến mỹ quan di tích, hiện tượng đặt tiền “giọt dầu”, thu gom tiền công đức công đức tại một số di tích chưa được xử lý kịp thời…

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội (đặc biệt là Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội); tiếp tục kiểm kê và nhận diện giá trị, lập Hồ sơ khoa học lễ hội truyền thống để trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia theo quy định; (3) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc, nhận diện đúng giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh… (4) quản lý chặt chẽ việc thông báo và đăng ký tổ chức lễ hội trên địa bàn; (5) không lợi dụng việc tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm…; (6) hạn chế việc sử dụng nhân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội; (7) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; (8) có hình thức khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác tổ chức lễ hội./. 

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h