Tin Hoạt động >> Văn hóa

Hội thảo Góp ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khu vực miền Bắc

16/11/2018 09:56:10 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 12/11, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường khu vực miền Bắc.

Dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Sở VHTTDL các tỉnh phía Bắc gồm Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Phòng Văn hóa và thông tin các quận, huyện thành phố Hà Nội, một số cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường tại Hà Nội và đại diện Lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL…. Đồng chí Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, đồng chí Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ pháp chế chủ trì Hội nghị.

Theo Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương, 26 Điều, quy định về: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke; điều kiện, trách nhiệm và thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành khác; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong Dự thảo, đối với kinh doanh dịch vụ karaoke đã cắt giảm 50% điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ so với các nội dung quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Cắt giảm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke, thay thế bằng thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke và tăng cường quản lý nhà nước bằng phương pháp hậu kiểm.

Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường đã cắt giảm 50% điều kiện và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ so với các nội dung quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP. Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường đã được hoàn thiện, đảm bảo minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận thực trạng công tác quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trong thời gian qua… đồng thời đã có những đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định. Theo đó, về cơ bản đều nhất trí và đánh giá cao bản Dự thảo Nghị định, tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Điều khoản của Dự thảo Nghị định như: Giải thích từ ngữ, điều kiện, yêu cầu, trách nhiệm… đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Đặc biệt, các đại biểu cũng cho ý kiến cần quy định cụ thể các điều kiện về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke tránh quy định chung chung, đồng thời các ý kiến cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu việc vẫn để thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke thay vì thủ tục thông báo kinh doanh dịch vụ karaoke như Dự thảo Nghị định đã qui định.

Có thể thấy, việc ban hành Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là rất cần thiết. Sự ra đời của Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường được thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại hiện nay.

Hà My

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h