Tin Hoạt động >> Văn hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ.

16/11/2018 09:07:44 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2348/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái.

Theo nội dung của Quyết định số 2348/QĐ-UBND, danh mục công bố gồm có 04 TTHC mới bao gồm: 02 TTHC cấp huyện (Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm ; Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa); và 02 TTHC xã (Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa). Đồng thời bãi bỏ 02 TTHC cấp huyện (Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương; Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương) và 01 TTHC cấp xã (Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”) theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Điểm mới trong quy trình giải quyết các TTHC mới được công bố đó là bổ sung, hướng dẫn chi tiết các mẫu tờ khai, bảng biểu như: Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; Biên bản họp bình xét danh hiệu Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; mẫu Quyết định công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa để các tổ chức thuận lợi trong quá trình triên khai thực hiện và thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đơn vị có liên quan  có thể nghiên cứu quy trình giải quyết các TTHC trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoặc xem trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh Yên Bái tại website:http://www.yenbai.gov.vn để được hướng dẫn quy trình làm hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h