Tin Hoạt động >> Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

09/11/2018 11:25:35 Xem cỡ chữ Google
Chiều 31/10/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hương ước, quy ước

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo nội dung các văn bản trên, Sở Tư pháp có trách nhiệm bàn giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian qua, công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định với trên 2.000 bản hương ước, quy ước được phê duyệt. Qua đó, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhân, môi trường gắn với thực hiện dân chủ tại cơ sở đồng thời bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư…. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, từng bước hoàn thiện, khắc phục khó khăn, thực hiện việc quản lý nhà nước về xây dựng hương ước, quy ước ngày càng bài bản, hiệu quả, duy trì được thuần phong mỹ tục, phát huy được vai trò của hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư…

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Sở Tư pháp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h