Tin Hoạt động >> An ninh - Quốc phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018

28/08/2018 02:56:46 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-BCH ngày 12/01/2018; Kế hoạch số 301/KH-PTM ngày 29/01/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái về công tác dân quân tự vệ và kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ tỉnh Yên Bái năm 2018, trong thời gian từ ngày 06/8 đến 12/8/2018, Ban CHQS Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban CHQS Sở Khoa học và Công Nghệ; Ban CHQS Văn phòng UBND tỉnh và Ban CHQS Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2018 tại trường Quân sự Ấp bắc tỉnh Yên Bái.

Một buổi huấn luyện kỹ thuật với súng tiểu liên Ak ngoài thao trường

Trong đợt huấn luyện này, Ban chỉ huy quân sự của 4 cơ quan đã lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện tuyển chọn vào lực lượng tự vệ nòng cốt theo quy định của Luật dân quân tự vệ. Tổng số lực lượng tự vệ nòng cốt của 4 cơ quan là 52 đồng chí được biên chế thành 4 trung đội chiến đấu tại chỗ. Trong thời gian huấn luyện các chiến sỹ dân quân tự vệ đã được huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Trong huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ dân quân tự vệ được giới thiệu những nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc,tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội,quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ,huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; Những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại vũ khí, lựu đạn, mìn được trang bị và các loại công cụ, vũ khí tự tạo; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh trong đô thị, chiến thuật cấp tổ, tiểu đội dân quân tự vệ; Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật; Hiệp đồng giữa các lực lượng xử trí các tình huống theo phương án chiến đấu, phòng thủ dân sự, giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở gắn với địa bàn. Tuy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, nhưng Ban CHQS của Sở thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong ngành đảm bảo quân số huấn luyện luôn đủ 100%. Cùng với đó công tác huấn luyện cũng đảm bảo đúng, đủ nội dung. Trong quá trình huấn luyện, nhiều chiến sĩ tự vệ đã trải qua quân ngũ hoặc đã qua các đợt huấn luyện trước đây, quen môi trường, điều kiện huấn luyện, bên cạnh đó cũng có những chiến sỹ lần đầu tham gia huấn luyện quân sự. Tuy nhiên tất cả các chiến sỹ luôn chủ động, tích cực phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng và rèn luyện thói quen kỷ luật quân đội. Kết thúc đợt huấn luyện, qua đánh giá, kiểm tra đã phản ánh kết quả cụ thể: Về kiểm tra chính trị 52/52 chiến sỹ đạt yêu cầu trong đó có 36/52 đạt khá, giỏi chiếm 69,23%; Kiểm tra công tác bắn đạn thật, cụ thể 28/52 đồng chí được chọn kiểm tra trong đó kết quả 10/28 đồng chí đạt loại khá, giỏi đạt 35,71% (03/28 đồng chí đạt loại giỏi chiếm 10,7%, 07/28 đồng chí đạt loại khá chiếm 25%), còn lại đạt yêu cầu. Qua huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã được nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, đường lối, pháp luật về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới. Các chiến sỹ tự vệ đã có được các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, về chiến thuật, biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị, làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở đơn vị cũng như ở địa phương./.

Công Phương – QL TDTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h