Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2018

05/06/2018 10:39:37 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 29/5 đến ngày 31/5/2018, tại Khách sạn Hồng Nhung II (Phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình năm 2018 cho cán bộ văn hóa cơ sở

Đ/c Nguyễn Lâm Tới - PGĐ Sở, Trưởng ban tổ chức Hội nghị tập huấn phát biểu bế mạc

Tham dự Hội nghị tập huấn có 97 học viên là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin (phụ trách phong trào và công tác gia đình) và cán bộ văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (đối tượng không hưởng lương) thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu 06 chuyên đề: Chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phương pháp xây dựng đội văn nghệ, câu lạc bộ và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại cộng đồng; công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động lễ hội; xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; hướng dẫn triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tham dự Hội nghị tập huấn các học viên đã được truyền tải, hướng dẫn, phân tích những nội dung quản lý nhà nước về phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình, đồng thời thông qua lớp tập huấn các học viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về thực trạng thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình tại địa phương./.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h