Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

UBND tỉnh Yên Bái triển khai hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018.

13/03/2018 09:16:14 Xem cỡ chữ Google
Chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) gồm: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, được triển khai từ tháng 11/2008. Nhằm tiếp tục tăng cường hoạt động liên kết phát triển du lịch của 8 tỉnh TBMR trong các hoạt động quảng bá du lịch chung; xây dựng chính sách quản lý, phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; từng bước định vị thương hiệu du lịch 8 tỉnh TBMR như một điểm đến hấp dẫn với sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt. Ngày 28 tháng 2 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về Kế hoạch hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2018.

Khu du lịch sinh thái Mù Cang Chải “Mu Cang Chai Ecolodge”

Theo đó, Kế hoạch đã xây dựng 4 nội dung trọng tâm cụ thể sau:

1. Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch: Xây dựng Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2019; tổ chức Hội nghị Tổ thường trực, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; tham gia Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, triển khai hoạt động hợp tác năm 2019.

2. Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch: Tham gia Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc; tham gia khảo sát và làm việc tại các tỉnh Bắc Lào.

3. Hợp tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch: Tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM năm 2018; tham gia Hội chợ Thương mại, Du lịch vùng Tây Bắc; tham gia Tọa đàm chính sách phát triển sản phẩm du lịch; tham gia xây dựng quy chế hoạt động, quy chế cung cấp thông tin trên trang website chung 8 tỉnh; tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế ITE thành phố Hồ Chí Minh năm 2018; xây dựng ấn phẩm quảng bá du lịch.

4. Hợp tác phát triển nhân lực du lịch địa phương: Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn nghề Việt Nam (VTOS); tổ chức các lớp đào tạo nghề du lịch cho lao động nông thôn, lái xe du lịch, lái thuyền du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện triển khai kế hoạch của các sở, ngành liên quan đảm bảo nội dung, yêu cầu tiến độ và đạt hiệu quả; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2019 do tỉnh Yên Bái là Trưởng nhóm hợp tác; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2018, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện; tích cực phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhóm hợp tác phát triển Du lịch 8 tỉnh TBMR để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác, chủ động kêu gọi các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động do các tỉnh tổ chức. Đồng thời, các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh thống nhất, tham mưu, phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực, có trách nhiệm đối với các sự kiện, hoạt động Chương trình hợp tác./.

 

Thanh Hiển – Phòng Quản lý Du lịch

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h