Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017

09/02/2018 08:55:53 Xem cỡ chữ Google
Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khoảng 20-22 điểm lễ hội, trong đó có 04 điểm lễ hội được tổ chức ở các khu di tích cấp Quốc gia, 15 điểm lễ hội diễn ra thường niên, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng địa phương ở cấp xã, thôn, bản và một số lễ hội diễn ra tại các điểm Di tích Lịch sử - Văn hoá

Lễ hội Cầu Mùa của dân tộc Khơ Mú xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội, ngay từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 08/01/2017 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ năm 2017; Công văn số 353/UBND-VX ngày 06/3/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội; Công văn số 2189/UBND-VX ngày 10/10/2017 về việc tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội…. Đồng thời, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quản lý lễ hội, phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm các nội dung của Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức lễ hội. Chỉ đạo kiện toàn và thành lập các Ban Chỉ đạo lễ hội ở cấp huyện, thị xã, thành phố (đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố làm Trưởng ban, các thành viên là ngành Văn hoá, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Công an và các tổ chức đoàn thể); ở cấp xã, phường, thị trấn có lễ hội thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã làm Trưởng ban và thành lập các tiểu ban chỉ đạo hoạt động lễ hội ở địa phương…

Trong năm 2017, trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khoảng 20-22 điểm lễ hội, trong đó có 04 điểm lễ hội được tổ chức ở các khu di tích cấp Quốc gia (Lễ hội Đền Đông Cuông, Nghệ thuật xòe cổ của người Thái - Mường Lò, lễ cấp sắc của dân tộc Dao đỏ, lễ hội danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải). 15 điểm lễ hội diễn ra thường niên, mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng địa phương ở cấp xã, thôn, bản như: Lễ hội Lồng Tồng (Xuống Đồng) của dân tộc Tày, Thái, Nùng; lễ hội Cầu Mùa của dân tộc Khơ Mú; lễ hội Hạn Khuống của dân tộc Thái; lễ cấp sắc của dân tộc Dao; lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông…; một số lễ hội diễn ra tại các điểm Di tích lịch sử - văn hoá như: Lễ hội Đền Đại Cại (xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên); lễ hội Đền Thác Bà (thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình); lễ hội Đền Nhược Sơn (xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên); lễ hội Đền Hoá Cuông (xã Hoà Cuông, huyện Trấn Yên); lễ hội Đình, Đền, Chùa Nam Cường (phường Nam Cường, thành phố Yên Bái)…

Do làm tốt công tác tuyên truyền, các lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, các địa phương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo củng cố kiện toàn Ban Tổ chức, Ban Quản lý lễ hội ở các Đình, Đền, Chùa, chỉ đạo sửa sang, nâng cấp đường sá, khuôn viên, vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự để phục vụ tốt lễ hội. Tiêu biểu cho công tác tổ chức lễ hội là các địa phương: Thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ...

Công tác an ninh trật tự ở các lễ hội và tại các Đình, Đền, Chùa được đảm bảo; các địa phương tăng cường lực lượng chức năng tham gia hỗ trợ tổ chức và quản lý lễ hội; công tác vệ sinh môi trường cảnh quan và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ đã được nhắc nhở kiểm tra; các lễ hội đã thành lập các tổ thu gom rác nên cảnh quan môi trường đã được đảm bảo tốt. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các lễ hội được ngành y tế quan tâm kiểm tra thường xuyên nên chưa có nơi nào xảy ra ngộ độc thực phẩm; công tác phòng chống cháy nổ trong các lễ hội được đảm bảo tốt; bố trí nơi đốt đồ mã, vàng mã, thắp hương tại các khu di tích đúng nơi quy định…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 25 lượt tại các địa phương tổ chức lễ hội. Qua kiểm tra, các địa phương đều cơ bản thực hiện theo đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các quy định của tỉnh và các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội; các lễ hội đều thành lập được Ban Tổ chức, Ban Quản lý, Ban Chỉ đạo trước khi tổ chức lễ hội; các hoạt động trong lễ hội không để xảy ra tình trạng mê tín dị đoan, các hoạt động mang tính chất cờ bạc. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, trong không gian lễ hội; công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu đảm bảo đúng quy định về nội dung, hình thức tổ chức lễ hội... (kịch bản, nội dung, ma két trang trí lễ hội đều được các cấp chính quyền thẩm định và phê duyệt). Không gian tổ chức các lễ hội đảm bảo đúng yêu cầu quy định. Các hoạt động lễ hội được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Thanh tra Sở, phòng Xây dựng nếp sống văn hoá gia đình, phòng Quản lý Văn hóa, Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra trước khi diễn ra lễ hội để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

Múa thuồng luồng trong lễ hội của dân tộc Khơ Mú

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số lễ hội nội dung tổ chức còn sơ sài; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống chưa có sự đổi mới; một số nơi còn tình trạng đốt đồ mã, vàng mã chưa đúng quy định. Một số Ban Quản lý chưa sát sao trong việc hướng dẫn khách đến thắp hương, đặt tiền ‘‘giọt dầu’’, có nơi còn đặt nhiều hòm công đức.

Để khắc phục những tình trạng trên, trong thời gian tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở ; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các cấp chính quyền; tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo Ban Quản lý lễ hội các cấp tuyên truyền nét đẹp văn hoá truyền thống, ứng xử văn hoá trong lễ hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của lễ hội; nâng cao ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý và tổ chức lễ hội, có hình thức xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động tổ chức lễ hội ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn cho các Ban Quản lý, Ban Tổ chức lễ hội tại các địa phương, Ban Quản lý các Đình, Đền, Chùa về công tác quản lý, tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h